Større bygg > Hotell på Oppeid

Hotell på Oppeid

Nytt hotell, prosjektert i samarbeid med LMR ARKITEKTUR AS. Ikke realisert.

Illustrasjon ved LMR ARKITEKTUR AS.